Teknik Personel Bakım ve Onarım Hizmetleri

Çalıştırılması ve hizmet alımları Devlet Memurları kanunu kapsamına giren personel sınıfına giren teknik personel alımlarının tedariği detaylı bir durum gerektirdiğinden Bu talepler kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, fizikçi, kimyager, matematikçi gibi personel taleplerinin ilgili kurumdaki çekirdek kadronun olumsuzluğundan dolayı firma üzerinden tedarik edilmesi noktasında Durukan Temizlik Ltd. Şti. olarak kurumlara gerekli destekleri vermekteyiz.

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, Bilgisayar programcısı veri giriş elemanları yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve sektörde örnekleri yazmak oldukça fazla olduğundan bu kadroda hizmet veren bütün teknik elemanları kapsamaktadır. ve emsali teknik Ünvarlara sahip olup, en az yüksek okul derecesin de mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil ederler.

teknik-personel-bakim-ve-onarim-hizmetleriMühendislik Görevleri

Mimar, makine, elektrik, elektronik, maden, tıp ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak. Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar, arazi ve ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak.

Çalıştığı işyerinde gerekli düzenlemeyi yaparak işi ve personelin çalışmasını gözetmek. Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak.

Teknisyen Görevleri

Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.

Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanamak. Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek. Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Durukan LTD. olarak, özel sektör ve Devlet üniversiteleri, elektrik idaresi sağlık sosyal kurumları, devlet demir yolları ve uygulama esnasında çok sayıda teknik personel çalıştırmak zorunda bulunan kurum ve kuruluşların, gerekli personel hizmetleri uygun teknik koşullarda ve şartlarda tarafımızdan tedarik edilmektedir.

Durukan LTD. tesis yönetimi ve dış kaynak kullanımı gücünü ortaya çıkarıp temel yetkinliklere odaklanarak, çoklu iş akışlarını insan yönetimi ve entegre hizmet sistemlerinin koordinasyonu ile hizmet kalitemize müşterek değer katar.

teknisyen-gorevleri

Durukan Temizlik Ltd. Tesis Yönetimi Sistemi

Durukan LTD. tesis yönetim sistemi, günlük operasyonlarda ve yönetim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Tesis yönetim hizmeti vermek, tek hizmet servislerinden daha karmaşık olup; dolayısıyla da daha sağlam yönetim süreçlerini ve destek sistemlerini gerektirir. Durukan LTD. olarak sektördeki öncü vizyonumuzu yerine getirmek ve rekabet avantajına sahip olmak için, ulusal ve uluslararası en iyi uygulamaları sağlayan yerinde destek sistemine sahibiz.

Sadece hizmet sunumunda değil, aynı zamanda da destek sisteminde tutarlı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu yaklaşım, Durukan LTD. sektörde hizmet grubunda bir standart olarak yerini almıştır. Durukan LTD. tesis yönetim sistemi, operasyonlarınızı destekler ve hizmet sunumunda tutarlılık, devamlılık ve kalitenin sağlanması için gerekli sistemin oluşmasını ve uygulanmasını sağlar.

Entegre Hizmet Çözümleri

Durukan LTD. olarak güvenlik, catering, haşere kontrol, ofis destek, teknik ve çağrı merkezi hizmetleri gibi bir dizi hizmeti, ayrı ayrı veya birbirleriyle entegre edilmiş şekilde sunabiliriz. Entegre hizmet çözümleri, müşterilere sunulan hizmetleri, verimliliği ve optimize edilmiş hizmet sunumunu sağlamak için bir hizmet alanının diğer hizmet alanlarını destekleyecek şekilde tek bir çözüm altında birleştiriyoruz.

Müşteri tarafından bakıldığında, hizmetler arasındaki sinerjiden yararlanarak, organizasyon içerisinde müşterinin taleplerine dayanan hizmet sözleşmeleri ile uyumlu bir maliyet verimliliği yaratırız. Küresel operasyon tecrübemizle ve farklı sektörlere hizmet verebilme yeteneğimizle, Durukan LTD. kusursuz ve kesintisiz hizmet veren ve sunduğu hizmetler kapsamında belli bir konumda olan bir tesis yönetim şirkettir.

Bu hizmet anlayışımız müşteri memnuniyeti sağladığından firma olarak bu ilkeli anlayışımız her zaman devam edecektir.

Komple Hizmet Uygulama Esasları

Müşteriyle yapmış olduğumuz sözleşmelere bağlı olarak malzemeli veya malzemesiz olarak bu hizmet teknik bakım ve onarım olarak yetkili sertifikalı Durukan LTD. personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.