Teknik Bakım ve Onarım Hizmetleri

Kamu kurumu ve yerel yönetimlerde genel kadro dışında kalan, bakım onarım ve teknik servis hizmetleri olarak adlandırılan bölümlerdir.

Bu hizmetler ile ilgilenen kurumlara, bakım onarım yatırımlarında mümkün olan en iyi geri kazanımı müşterilerine sağlamak amacıyla, Durukan LTD. olarak bakım ürünleri ve sistemleri için bir kullanım ömrü ve yönetim planı içeren sistemler oluşturmuştur.

binalarin-teknik-bakimi

Durukan LTD. bakım teknolojisindeki kapsamlı deneyimlerine dayanan bu plan, ürünlerin tüm kullanım ömrünü kapsar. Standart önleyici bakım teklifleri, ürettirilmiş ve çeşitli ürünlerin farklı kullanım ömrü aşamalarıyla ilişkilendirilmiştir. Kullanılan ekipmanlar için önleyici bakım programının hedefi, daha yüksek güvenilirlik, optimum performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlamaktır.

Durukan LTD. maksimum kullanılabilirlik sağlamak ve planlanmamış onarım masraflarını ortadan kaldırmak amacıyla, tüm ekipmanların ömürleri boyunca belirli aralıklarla bakıma tabi tutulmasını tavsiye eder. Ekipmanlar için kullanım ömrü yönetim modeli, teknik malzemeler için kullanım ömrü yönetim modeli platformu, dört aşamalı bir kullanım ömrü planıdır. Ürün ‘aktif’ aşama olarak adlandırılan seri üretim dönemi sona erdikten sonra ‘klasik’ aşamaya, ardından ‘sınırlı’ aşamaya ve son olarak ‘desteklenmeyen’ aşamaya aktarılır.

Ürün ‘desteklenmeyen’ aşamaya gelene kadar belirtilen çerçevede her türlü servis hizmetiyle desteklenir. Ancak ‘sınırlı’ aşamaya gelindiğinde Durukan LTD. teknik malzemenin kısmen yada tamamen değiştirilmesini veya yenilenmesini tavsiye eder.

Kullanım Ömrü Planı ve Durumu

Kullanım ömrü planını, tüm ekipmanlar ve ürünlerin kendi kullanım ömrü aşamalarına göre ele alıyoruz. Bu plan, ekipman ürünlerini ve ürün servisi tekliflerini farklı aşamalarda yönetmeyi hedeflemektedir. Kullanım ömrü durum uyarısı, ekipman ürün ailesinin hangi aşamada olduğunu bildirir.

Saha Denetimi ve İnceleme

Saha denetimi, yeni kurulumların belgelerine dayanılarak gerçekleştirilebilir. Ekipmanların içinde bulunduğu koşullar iyi bilinmiyorsa, bir saha incelemesi yapılması gerekir. İnceleme sonuçları, kullanılan ekipmanların mevcut durumlarını ve acil iyileştirme işlemi önerilerini içeren ayrıntılı bir rapora kaydedilir.

Denetim ve incelemenin amacı, denetim veya inceleme sonuçlarına dayanan uzun süreli sistematik bir önleyici bakım programı ve ürüne özel bir bakım takvimi oluşturmaktır.

Bakım Takvimleri

Bakım notları, her bir bakım işleminin neden yapıldığına dair teknik açıklamalar içermektedir. Örn: Yaşlanma nedeni ile ilgili komponentlerin değiştirilmesi. Bakım notları, bakım takvimlerinde bulunan bilgilerle bağlantılıdır.

Bu bakım onarım notları düzenli olduğunda, bu konuda hizmet veren teknik personelimiz müşterisine karşı her zaman olumlu hizmetler verecek durumda olacaktır.

Bakım Onarım Notları

Bakım notları, her bir bakım işleminin neden yapıldığına dair teknik açıklama içerir. Örn: Yaşlanma nedeni ile ilgili komponentlerin değiştirilmesi. Bakım notları, bakım takvimlerinde bulunan bilgilerle bağlantılıdır. Bu bakım onarım notları düzenli olduğunda bu konuda hizmet veren teknik elemanın müşterisine karşı her zaman olumlu hizmetler verecek durumdadır.

Ürünleştirilmiş Servis Teklifleri

Ürünleştirilmiş servis teklifleri, dünyanın dört bir yanındaki sürücü bakım işlemlerinde kalitenin sürekli olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Daha yüksek verim, sipariş kolaylığı ve sorunsuz bakım performansı, gibi avantajlar sağlar.

Önleyici Bakım Parçaları ve Malzemeleri

Önleyici bakım kitleri, teknik malzeme ve tüm ekipmanlar için önceden planlanmış önleyici bakım programlarının son derece önemli bir parçasıdır. Kitler, kullanılmakta olan ekipmanlara yönelik özel bakım için gerekli tüm parçaları ve teknik bilgileri içerir.

Ana parçaları değiştirerek güncelleme servisi, önleyici bakım kitleri veya onarım servisi kul-lanmak yerine modül/kart değiştirerek güncelleme seçeneği kullanılabilir. Yedek parçalar arıza durumunda önemli bir rol oynar. Uygun yedek parçaların bulunabilirliği sağlanmalıdır.

Durukan LTD. yedek parça stok denetimlerinin periyodik olarak yapılmasını ve belirli kritik yedek parçaların bakım takvimine uygun şekilde düzenlenmesini tavsiye etmektedir.

Saha ve Bakım Performansı

Önleyici bakım programları üç temel öğeden oluşur; ürün açıklamaları, servis talimatları ve standart raporlama şablonları.

Ürün açıklamaları, servisin neleri kapsayıp neleri kapsamadığını belirtmektedir. Servis talimatları, bakım prosedürünü ayrıntıları ile adım adım açıklamaktadır. Standart raporlama formları, çalışma talimatları ile bağlantılıdır. Durukan LTD. nin gerekli eğitimleri almış ve sertifika sahibi servis mühendisleri, müşteriler tarafından kolayca anlaşılabilen, tutarlı raporlar oluşturulmasını sağlamaktadırlar.

Müşteri Eğitimleri

Durukan LTD., müşterileriyle olan ilişkilerinin uzun süreli olmasını sağlamak için, sahada günlük çalışmaları gerçekleştirebilecek ve günlük raporlama yapabilecek seviyede personelleri istihdam eder. Profesyonel işletme ve temel bakım bilgilerini sağlamak amacıyla hazırlanmış standart eğitim programları sunar. Ayrıca, personelin bilgi düzeyi hakkındaki bilgiler ve müşteri tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre de eğitimler ve hizmetler sunmaktadır.

Müşterinin Rolü

Önleyici bakım hizmetlerimizin başarısı, müşteri tarafından servis raporlarına kaydedilen ve aktarılan bilgilere bağlıdır. Sağlanan bilgiler nekadar kapsamlı olursa, önleyici bakımın sağlayacağı avantajlar da o kadar sağlam ve güvenilir olacaktır.

Mevcut bilgiler yeterli değilse, önleyici bakım yapmadan önce kullanılan ekipmanlar için ön saha incelemesi yapılması tavsiye edilir. Gerekli kaynakların ve yedek parçaların bulundurulmasını sağlamak amacı ile, kullanılan tüm ekipman ve yedek parçalar için gerçekleştirilecek olan önleyici bakım çalışması, sunulan hizmetlerin kesintiye uğramaması açısından tam olarak planlanmalıdır.

Periyodik Bakım Ve Onarım Programı

Koruyucu bakım yapıldığında arızi bakım maliyetleri azalır ve bunun yanında makine arıza sayısındaki azalışla da üretim kaybı da belirli bir oranda engellenmiş olur.

Bunun sonucu olarak da üretim hedefleri gerçekleşmiş ve sipariş teslimatlarında da sorun yaşanmamış olur. Koruyucu bakım uygulandığı zaman zarfında, belirli periyotlarda üretimin kesintiye uğrayacağını da hatırlatmak gerekir. Ayrıca koruyucu bakımın da kendine ait malzeme ve işçilik adı altında toplanabilecek maliyetleri de bulunmaktadır.

İşte bu her iki koşulu da değerlendirerek koruyucu bakım periyotları belirlemekteyiz. Toplam bakım maliyetlerini hesaplayarak, toplam bakım maliyetine koruyucu bakım periyodunun etkisini de saptayarak, optimum koruyucu bakım periyotlarını belirlemekteyiz. Eski uygulanan koruyucu bakım sistemlerinde, kullanılan ekipmanlara yılda bir defa koruyucu bakım yapılmaktadır.

Durukan LTD. olarak, sıklıkla kullanılan ekipmanların parçalarına ait tampon stok bulundurduğumuz için, sunduğumuz hizmetler kesintiye uğramamakta ve üretim kesilmemektedir. Üretim kesilmediği için duruşlardan kaynaklanan üretim kayıpları minimuma düşmektedir. Tampon stok olarak tabir ettiğimiz stok, üretim ve sunduğumuz hizmetin kesilmemesi için üretim hattının hemen yanında bulunan bir stoktur. Bu tür duruma uyan çok sayıda örnek vardır.

Yatırımlarda Geri Kazanım

Kullandığımız ekipmanlara yıllık bakım yapılması gerektiğinden, Durukan LTD. olarak teknik malzemeler için bakım takvimine uygun, uzun süreli sistematik bir önleyici bakım programı gerçekleştirmekteyiz. Böylece ekipmanlarımızın tüm kullanım ömrü boyunca optimum ekipman performansı ve malzeme veya yedek parça yatırımlarından geri kazanım elde etmekteyiz. Koruyucu bakım makine arızalarını belirli bir oranda azaltır. Bunun yanında koruyucu bakımın da bir maliyeti bulunmaktadır. Bu iki koşulu göz önünde tutarak bakım–onarım sistemi için koruyucu bakım periyotlarını belirlemeye gayret göstermekteyiz.